Big Cleanning Day

This slideshow requires JavaScript.

เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ ร่วมกิจกรรมโครงการ Big Cleanning Day เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ๑ เมษายนที่จะถึงนี้

โฆษณา

ขอเชิญร่วมพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ ขอเชิญข้าราชการครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป ร่วมพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เนื่องในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในวันจันทร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม (วัดใต้) อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

ร.ร.บ้านหนองบัวสมัครครูอัตราจ้าง

โรงเรียนบ้านหนองบัว สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ รับสมัครครูอัตราจ้าง เอกปฐมวัย และเอกทั่วไป ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลาราชการ  ติดต่อสอบถามได้ที่ ๐๘ ๓๓๑๖ ๓๓๑๖

โครงการเรียนฟรีทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชันย์

บริษัท ชีคเกอร์ เอ็ดดูเทนเม้นท์ จำกัด ได้จัดโครงการ “เรียนฟรีทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชันย์” เพื่อถวายเป็นพระมหากุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสครบรอบ ๘๔ พรรษา และเพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาออนไลน์แห่งภูมิภาคเอเชีย โดยเปิดโอกาสให้กับเยาวชนและบุคคลทั่วไปได้เรียนฟรีบนระบบออนไลน์แบบ Real Time เข้าเรียนได้ตลอด ๒๔ ชม สามารถโต้ตอบได้ เปิดสอน ๔ ภาษา ได้แก่ อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น และเกาหลี ทาง http://www.elearningseeker.com ทั้งนี้บริษัทฯ ยินดีมอบทุนการศึกษา จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท สำหรับนักเรียนที่สอบได้คะแนนสูงสุดทุก ๆ เดือน

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมประจำเดือนสำหรับประชาชนทั่วไป ตลอดปีพุทธศักราช ๒๕๕๕

สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ ขอเชิญชวนข้าราชการในสังกัดร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรม ทุกวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ทุกต้นเดือน และในช่วงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งวันสำคัญของชาติตลอดทั้งปี ๒๕๕๕ โดยเิริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๔ ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ผู้สนใจสามารถเดินทางไปปฏิบัติธรรมได้ตลอดทั้งปี หรือสนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.gad.go.th หัวข้อ “เรื่องสำคัญวันนี้” หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนกิจกรรมและการเรียนรู้ สำนักพุทธมณฑล หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๔๑ ๐๙๐๒, ๐ ๒๔๔๑ ๙๘๐๑ ต่อ ๓๓๑๓, ๓๓๒๐

การประกวดเดี่ยวดนตรีไทยเยาวชน ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๕

สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ ขอเชิญนักเรียนในสังกัด เข้าร่วมประกวดเดี่ยวดนตรีไทยเยาวชน ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๔ เมษายน ๒๕๕๕ ในงานเทศกาลสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๔ เมษายน ๒๕๕๕ ณ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม โดยให้โรงเรียนส่งใบสมัครโดยตรงไปยัง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย หมดเขตรับสมัครวันเสาร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕ ติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณชำนาญ  ส่งแสงทอง  เลขานุการโครงการฯ โทรศัพท์ ๐ ๓๔๓๓ ๒๖๐๗ และ ๐๘ ๑๙๔๔ ๒๗๔๔