ขอเชิญร่วมประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2555

          ขอเชิญโรงเรียนที่สนใจส่งโครงการ/กิจกรรมเข้าร่วมประกวด “โครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี พ.ศ.2555”  โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรม เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้เรียนรู้และตระหนักในความสำคัญของชาติ คุณค่า คุณประโยชน์ขององค์ประกอบต่างๆ ที่สร้างความเป็นชาติ เกิดความสำนึกที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นเยาวชนคนดีของชาติบ้านเมืองและมีความรักชาติถูกทางที่จะรักองค์ประกอบต่างๆของชาติบ้านเมือง เช่น คนในชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม สถาบันครอบครัว ศาสนา พระมหากษัตริย์ ฯลฯ รวมทั้งการส่งเสริมให้มีกิจกรรมที่มีส่วนร่วมกันระหว่างโรงเรียน ครอบครัวและชุมชน โดยสามารถส่งโครงการ/กิจกรรมเข้าประกวด โดยตรงได้ที่ สำนักป้องกันการทุจริตภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ช.  361 ถนนนนทบุรี (สนามบินน้ำ) ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000  ตั้งที่บัดนี้จนถึง วันที่  29 มิถุนายน 2555  โดยให้ถือวันประทับตราต้นทางเป็นสำคัญ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักป้องกันทุจริตภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ช. หมายเลขโทรศัพท์ 0 2282 8712, 0 2280 7968 ในเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nacc.go.th/ewt_news.php?nid=7304
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: