กาญจน์ ๑ จัดตั้งเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ระดับเขตพื้นที่ฯ

          ว่าที่พันตรีสุธรรม  เรืองพยุงศักดิ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ โดยผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารหน่วยงาน ผู้ทรงคุณวุฒิ ศึกษานิเทศก์ รวมทั้งสิ้น ๗๐ คน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งศูนย์พัฒนาวิชาการปฐมวัย, ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ และศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ในการนี้ สพฐ.ได้ปรับโครงสร้างการบริหารเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาดังนี้
๑. เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ ที่ตั้ง ณ โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี
ประธานกรรมการ คือ นายเสกสรรค์  เห็นประเสริฐ ผอ.โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี
๒. เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา สพป.กาญจจนบุรี เขต ๑ ที่ตั้ง ณ โรเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
ประธานกรรมการ คือ นายบุญเสริฐ  เกิดแย้ม ผอ.โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
๓. เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สพป.กาญจนุบรี เขต ๑ ที่ตั้ง ณ โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร
ประธานกรรมการ คือ นายณรงค์  มุกดาแสงสว่าง  ผอ.โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: