กาญจน์ เขต ๑ พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษให้กับข้าราชการในสังกัด


ว่าที่พันตรีสุธรรม  เรืองพยุงศักดิ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ เป็นประธานในการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ ให้กับครู และบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ เพื่อสร้างความตระหนัก ให้ความรู้ ความเข้าใจและเตรียมความพร้อมด้านทักษะภาษาอังกฤษ อันเป็นเครื่องมือสำคัญในการติดต่อสื่อสาร  โดยกำหนดระยะเวลาอบรมเป็นรุ่น  ระหว่าง ๑ – ๒ , ๖-๗, ๘ – ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ๑  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ การพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษในครั้งนี้ เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ เน้นการปฏิบัติฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการพูดและการฟัง เพื่อการสื่อสารเรื่องทั่วไปในชีวิตประจำวัน เรื่องเกี่ยวกับจังหวัดกาญจนบุรี ประชาคมอาเซียน โดยมีวิทยากรภายนอกเป็นครูชาวต่างชาติเจ้าของภาษา และผู้เชี่ยวชาญในการสอนภาษาอังกฤษในเขตพื้นที่

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: