“บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย” กาญจนบุรี เขต ๑

          ว่าที่พันตรีสุธรรม  เรืองพยุงศักดิ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ เป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ มีผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว จำนวน ๒๐ โรงเรียน โรงเรียนละ ๒ คน รวมทั้งสิ้น ๔๐ คน ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำกระบวนการสอนและเนื้อหาวิทยาศาสตร์ไปกระตุ้น หรือส่งเสริมให้นักเรียนมีความสนใจในด้านวิทยาศาสตร์  และยังสามารถสร้างแผนการสอนได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังสร้างเครือข่ายระหว่างครู ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการสอน เทคนิควิธีการสอนและการทำโครงงานที่นักเรียนสนใจด้วย

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: