กาญจนบุรี เขต ๑ เตรียมพร้อมปรับโครงสร้างหลักสูตรตามที่ สพฐ.กำหนด

                     ว่าที่พันตรีสุธรรม  เรืองพยุงศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการประเมินผลและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๘ – ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ ประกอบด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนและครูวิชาการในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๑๔๗ โรงเรียน และโรงเรียนสังกัดกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน จำนวน ๑๔ โรงเรียน รวมทั้งสิ้นจำนวน ๑๖๑ โรงเรียน เพื่อให้ทุกโรงเรียนได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กำหนด และนำหลักสูตรสถานศึกษาไปจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน การประชุมครั้งนี้ได้เน้นเนื้อหาเรื่องการนิเทศภายในโรงเรียนเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา และการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ของครู การตรวจสอบและการนำหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกอีกด้วย

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: