ขอเชิญโรงเรียนสังกัดร่วมประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ จังหวัดกาญจนบุรี

ขอเชิญโรงเรียนในสังกัดร่วมสมัครประกวดแข่งขันสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร   สามารถสมัครและส่งผลงานได้ที่ ส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณจุฑารัตน์  เชื้อชูชาติ  เบอร์โทรศัพท์  ๐ ๓๔๖๒ ๒๙๑๐, ๐๘ ๑๕๖๔ ๘๗๒๕    ผลงานที่ส่งจะต้องระบุชื่อผลงาน รายชื่อสมาชิกในทีม สถาบัน/หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ แนวคิด ขั้นตอนในการประดิษฐ์ วัสดุที่ใช้ แหล่งที่มาของวัสดุและรูปภาพของสิ่งประดิษฐ์ที่จัดทำขึ้น พร้อมจัดทำสำเนา CD ข้อมูลวิธีการประดษฐ์ จำนวน ๑ ชุด เพื่อเป็นเอกสารประกอบให้คณะกรรมการตัดสิน   ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่    http://www.deqp.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=19735&site=0&prefix=&Itemid=45&lang=th

 

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: