ผู้บริหารฯ กาญจน์ เขต ๑ เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีพลังงานเพื่อการเกษตร


นายจำนงค์  ยอดขำ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ เป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพลังงานเพื่อการเกษตร ณ ห้องประชุมราชาวดี คำแสด ริเวอร์แคว รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อให้ทุกคนสามารถรับมือกับปัญหาการขาดแคลนพลังงาน และปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ได้อย่างมั่นคง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ ได้้เล็งเห็นการต่อยอดการเผยแพร่องค์ความรู้การพัฒนาพลังงาน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพลังงานเพื่อการเกษตรทั้งทางด้านวิชาการและภาคปฏิบัติไปยังสถานศึกษา ชุมชนต่าง ๆ เืพ่อให้สามารถพึ่งตนเองได้ และพร้อมจักนำไปใช้ในชุมชนได้อย่างจริงจังและเหมาะสมกับแต่ละชุมชน ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยผู้บริหารการศึกษา ผู้้บริหารสถานศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่มฯ สังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ จำนวน ๑๙๐ คน

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: