ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองไทย (Thai model of Civic Education)

สพฐ. ได้ร่วมมือกับหน่้วยงานและองค์กรที่ทำงานด้านการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย พัฒนาเว็บไซต์ ชื่อ http://www.thaiciviceducation.org  เพื่อเป็นสื่อกลางในการเรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง (Civic education) และความรู้ความเข้าใจเชิงการเมือง (Political literacy) ซึ่งมีความสำคัญ เนื่องจากสอดคล้องกัลยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๖๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ และจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของ สพฐ.

ในการนี้งานประชาสัมพันธ์ สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาในสังกัดทราบ และเข้าไปศึกษาในเว็บไซต์ รวมทั้งสามารถส่งเอกสารหรือผลงานที่เกี่ยวข้องมาเผยแพร่ในเว็บไซต์ดังกล่าวได้ โดยจัดทำเป็น PDF file พร้อมข้อมูลของเจ้าของผลงานโดยสังเขป และส่งไปที่ สถาบันสังคมศึกษา สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ๑๐๓๐๐ หรือ social9009@gmail.com   หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๔๔

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: