การแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑๐ ปีการศึกษา ๒๕๕๕

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ร่วมกับสมาคมผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่าโรงเรียนสิรินธรราวิทยาลัย กำหนดจัดการแข่งขันความสามารถทางคณิตสาสตร์ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑๐ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ โรงเรียนที่เป็นศูนย์สอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนที่มีความสามารถทางคณิตศาสตร์ ทั้งนี้ นักเรียนและโรงเรียนที่มีความประสงค์จะส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันให้ส่งใบสมัครและแบบรายงานจำนวนนักเรียนที่สมัครสอบแข่งขันของโรงเรียนพร้อมธนาณัติค่าสมัครสั่งจ่ายในนาม “นางนันทวรรณ  ประเสริฐนพคุณ” ไปยังโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ๖/๘ หมู่ ๕ ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐรม จังหวัดนครปฐม ๗๓๐๐๐ หรือ Download ใบสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.psc.ac.th ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม – ๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ (โดยดูวันประทับตราไปรษณีย์) สามารถตรวจสอบรายชื่อ เลขประจำตัวและห้องสอบได้จาก เว็บไซต์ ภายในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๕  

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: