ประกาศ!!! ขอให้สมาชิก ช.พ.ค., ช.พ.ส. ค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพ

ขอให้สมาชิก ช.พ.ค., ช.พ.ส. ที่ค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพสมาชิก ช.พ.ค., ช.พ.ส. ติดต่อกันเป็นเวลา ๓ เดือน ติดต่อและชำระเงินสงเคราะห์รายศพสมาชิก ช.พ.ค., ช.พ.ส. ที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดกาญจนบุรี ให้เรียบร้อยภายในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ หากไม่ดำเนินการให้เรียบร้อยภายในกำหนด สำนักงาน สกสค.จังหวัดกาญจนบุรี จำเป็นต้องปฏิบัติตามระเบียบซึ่งมีผลทำให้สมาชิกภาพ ช.พ.ค., ช.พ.ส. สิ้นสุดลง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: