กีฬาศรีสวัสดิ์เกมส์ ๕๕

นายจำนงค์  ยอดขำ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา ศรีสวัสดิ์เกมส์ ๕๕ ณ สนามโรงเรียนบ้านท่าสนุ่น อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๕1 2 3 4 5 6 7

โฆษณา