วันยุทธหัตถี

This slideshow requires JavaScript.

พิธีวันยุทธหัตถี จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.ดอนเจดีย์ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี นายชัยวัฒน์  ลิมป์วรรณธะ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะพุ่มเงิน-พุ่มทอง เนื่องในวันคล้ายวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำยุทธหัตถีชนะราชศัตรูหรือวันยุทธหัตถี โดยมีนายมานิต   วังบุญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ นำคณะข้าราชการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชนเข้าร่วมพิธี…..เครดิตภาพ สุธินันท์  พูลสมบัติและปชส.สพป.กจ.2

โฆษณา

ขอเชิญร่วมประกวดบรรยายธรรม ประจำปี ๒๕๕๖

บรรยายธรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ ขอเชิญโรงเรียนและนักเรียนที่สนใจร่วมสมัครประกวดบรรยายธรรม ประจำปี ๒๕๕๖ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้เข้าถึงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาผ่านกิจกรรมการบรรยายธรรม ในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดไชยชุมพลชนะสงคราม อำเภอเมือง จ.กาญจนบุรี โดยสามารถส่งใบสมัครได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี อาคารศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า) ชั้น ๒ ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี หมดเขตรับสมัครวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ใบสมัครฯ

สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ ร่วมงาน “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” ประจำปี ๒๕๕๖

เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายโอภาส  ต้นทอง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ นำคณะศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ ร่วมพิธีถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช เนื่องในงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี ๒๕๕๖ ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริหารเฉลิมพระเกียรติจังหวัดกาญจนบุรี ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี วันพ่อขุนรามคำแหง

ครูสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ ร่วมงาน “วันครู”

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ ร่วมกับหน่วยงาน สถานศึกษาทุกสังกัดในเขตจังหวัดกาญจนบุรี จัดงานวันครู ประจำปี ๒๕๕๖ เพื่อรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ พร้อมทั้งมอบโล่รางวัลเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่สถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีการปฏิบัติงานที่มีประโยชน์ในด้านการศึกษา เมื่อเวลา ๑๐.๓๐ น.วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖ ที่ศาลา ๖๐ พรรษามหาราช อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี นายชัยวัฒน์ ลิมป์วรรณธะ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเนื่องในวันครู ประจำปี ๒๕๕๖ โดยมีนายจำนงค์ ยอดขำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ และคณะให้การต้อนรับ             IMG_7857 IMG_7851 IMG_7848 IMG_7847 IMG_7845 IMG_7844 IMG_7833 IMG_7821 IMG_7643 IMG_7642 IMG_7638 IMG_7636 IMG_7605 IMG_7598  IMG_7872

ขอเชิญร่วมงานวันครู

ครูสพป.กจ.๑ ขอเชิญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมงานวันครู ประจำปี ๒๕๕๖ ในวันพุธที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖ ณ ศาลา ๖๐ พรรษามหาราช อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี  เวลา ๐๘.๓๐ น. โดยสวมชุดสุภาพ (ผ้าไทย หรือผ้าไหม)

งานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖ จังหวัดกาญจนบุรี

เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๑๐ น. นายชัยวัฒน์  ลิมป์วรรณธะ  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ประธานในพิธีเปิดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖  โดยมีนายจำนงค์  ยอดขำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ และหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ  วัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ เพื่อให้ให้เด็กและเยาวชนไทยตระหนักในความสำคัญและยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และรู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมและประเทศชาติ ต่อไป….IMG_7156 IMG_7146 IMG_7142 IMG_7278 IMG_7172 IMG_7202 IMG_7223 IMG_7477 IMG_7188 IMG_7207 IMG_7344

ขอเชิญร่วมงานวันเด็ก ประจำปี ๕๖

“รักษาวินัย  ใฝ่เรียนรู้ เพิ่มพูนปัญญา นำพาไทยสู่อาเซียน”

                จังหวัดกาญจนบุรี โดยท่านชัยวัฒน์  ลิมป์วรรณธะ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ หน่วยงานราชการและองค์กรเอกชน  ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ บริเวณหน้าโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ ศาลหลักเมือง เทศบาลเมืองกาญจนบุรี และบริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ชมการแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ นิทรรศการของหน่วยงานราชการ, เอกชน กิจกรรมกีฬาพื้นบ้าน เล่นเกมส์พร้อมของแจกรางวัลมากมาย ภายในงานมีอาหารเครื่องดื่มฟรี ตลอดงาน อย่าลืม อย่าพลาด ในวันเสาร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๓ นี้ ในวันเด็กแห่งชาติ พบกันที่บริเวณหน้าโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์และบริเวณใกล้เคียง ….. ไวนิลวันเด็ก56