งานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖ จังหวัดกาญจนบุรี

เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๑๐ น. นายชัยวัฒน์  ลิมป์วรรณธะ  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ประธานในพิธีเปิดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖  โดยมีนายจำนงค์  ยอดขำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ และหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ  วัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ เพื่อให้ให้เด็กและเยาวชนไทยตระหนักในความสำคัญและยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และรู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมและประเทศชาติ ต่อไป….IMG_7156 IMG_7146 IMG_7142 IMG_7278 IMG_7172 IMG_7202 IMG_7223 IMG_7477 IMG_7188 IMG_7207 IMG_7344

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: