ขอเชิญนักเรียนและเยาวชนเข้าร่วมการประกวดเขียนจดหมาย หัวข้อ “ทำไมน้ำจึงมีคุณค่า”

กระทรวงศึกษาธิการได้เห็นชอบในหลักการและสนับสนุนโครงการประกวดเขียนจดหมายประเภทเยาวชนระหว่างประเทศของสหภาพสากลไปรษณีย์ (Universal Postal Union – UPU) ประจำปี ๒๕๕๖ ในหัวข้อ “เขียนจดหมายเพื่อบอกว่า ทำไมน้ำจึงมีคุณค่า”  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเขียนและการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องของเยาวชน โดยเฉพาะการรักษาวัฒนธรรมการเขียนจดหมาย ประกอบกับหัวข้อได้เน้นให้เยาวชนเห็นความสำคัญของทรพัยากรน้ำ ทั้งในแง่ของคุณค่าและการจัดการน้ำ ซึ่งเยาวชนจะได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและตระหนักถึงภาวะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับน้ำและสิ่งแวดล้อมอันเป็นประเด็นสำคัญของโลกปัจจุบัน ผ่านการใช้ทักษะด้านการเขียนอย่างสร้างสรรค์
งานประชาสัมพันธ์ ขอแจ้งเชิญชวนนักเรียนและเยาวชนอายุไม่เกิน ๑๕ ปี ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดชิงรางวัลทุนการศึกษา หากชนะการประกวดจะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการประกวดระดับนานาชาติ นอกจากนี้ ผู้เข้ารอบสุดท้าย ๑๓ คน หากเขียนด้วยลายมือจะได้รับการพิจารณาลายมือสวยอีก ๑ รางวัล  หมดเขตส่งผลงานภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ รายละเอียดดังแนบ( whywater )

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: