กาญจน์ เขต ๑ จัดทำ TOR กับ มรภ.กาญจนบุรี

This slideshow requires JavaScript.

เมื่อวันที่ ๒๕ มี.ค.๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายจำนงค์  ยอดขำ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ ได้มอบอำนาจให้ ว่าที่ร้อยเอกพรเนตร  ศรีทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ จัดทำ TOR ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ตามโครงการพัฒนาครู โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เพื่อพิจารณาวัตถุประสงค์ของโครงการ กลุ่มเป้าหมาย และผลสำเร็จตามที่ สพฐ. คาดหวัง และมีผู้เข้ารับการพัฒนาดังนี้ ครู จำนวน ๘๕ คน ศึกษานิเทศก์ จำนวน ๑๖ คน และผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน ๑๙ คน รวมทั้งสิ้น ๑๒๐ คน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: