สพป.กจ.๑ ร่วมพิธี “วันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”

เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๖  ว่าที่ร้อยเอกพรเนตร  ศรีทอง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ นำคณะข้าราชการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ ร่วมวางพวงมาลา ในพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.ดอนเจดีย์ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี…   ปิยะนาถ  ภาพ/ภณิตา  ข่าว

This slideshow requires JavaScript.

โฆษณา

ขอเชิญร่วมประเพณีสงกรานต์ ๒๕๕๖

สงกรานต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ ขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ ร่วมประเพณีสงกรานต์ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป เพื่อร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการอาวุโส ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆ  อาทิ ทำบุญตักบาตร, การสรงน้ำพระ, การรดน้ำดำหัวขอพรผู้อาวุโส, กิจกรรมรื่นเริงและการละเล่นในวันสงกรานต์  พร้อมทั้งรับประทานอาหารร่วมกัน

Teacher’s Kit

เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายยงยศ  ทัศนะพยัคฆ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ เป็นประธานในกาการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Teacher’s Kit)  ตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ประจำปี ๒๕๕๖  ระหว่างวันที่ ๓-๔ เมษายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมราชศุภมิตร กาญจนบุรี // อรพิมพ์พรรณ คัมภีร์ : ภาพ /ภณิตา : ข่าว

This slideshow requires JavaScript.

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาฯ ก่อนแต่งตั้งฯ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำานาญการพิเศษ รุ่นที่ 5/2555 กำหนดการพัฒนาวันที่ 29 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2556 หลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีการเลื่อนเป็นวิทยฐานะครู
ชำนาญการพิเศษ จ านวน 6 กลุ่ม ดังรายชื่อต่อไปนี้ โดยรายชื่อกลุ่มที่ 1–4 อบรมที่ โรงแรมริเวอร์แคว อ.เมือง จ.กาญจนบุรีและรายชื่อกลุ่มที่5 – 6 อบรมที่โรงแรมราชศุภมิตร อ.เมือง จ.กาญจนบุรี (รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนา)

ขอเชิญร่วมรดน้ำและสวดพระอภิธรรมศพมารดา นายสุวัฒน์ สิริเวชชะพันธ์

พวงหรีด
สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ ขอแสดงความเสียใจกับนายสุวัฒน์  สิริเวชชพันธ์  นักจัดการงานทั่วไป สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ ที่สูญเสีย คุณแม่สมร  สิริเวชชะพันธ์ ด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖ สิริอายุรวม ๘๑ ปี โดยตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี  ร่วมรดน้ำศพ เวลา ๑๗.๐๐ น. และ กำหนดสวดพระอภิธรรมตั้งแต่วันที่ ๑ – ๖ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๒๐.๐๐ น. ณ วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุงและพระราชทานเพลิงศพ วันอาทิตย์ที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๖.๐๐ น.  ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว