สพป.กจ. ๑ ขอเชิญน้อง ๆ ประถมและมัธยมเข้าร่วมประกวดวาดภาดระบายสีในหัวข้อ “กำจัดยุงลาย…วายร้ายทำลายคนรัก”

กรมควบคุมโรค โดยสำนักโรคติดต่อนำโดยแมลงได้จัดกิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “กำจัดยุงลาย วายร้ายทำลายคนรัก” สนับสนุนโครงการรณรงค์วันไข้เลือดออกอาเซียน ASEAN Dengue Day สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดยส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ และประกาศผลในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๖  รายละเอียดดังนี้ ๑. ส่งภาพประกวดแนวนอนขนาด A3 (๒๙.๗ x ๔๒ ซม.) พร้อมคำบรรยายใต้ภาพเกี่ยวกับแรงบันดาลใจในการประกวดวาดภาพนี้ ไม่เกิน ๓ บรรทัด  ๒. เขียนชื่อ นามสกุล /ที่อยู่/ หมายเลขโทรศัพท์/ ชื่อโรงเรียนและชั้นเรียน เหนือคำบรรยายใต้ภาพ ๓. ส่งภาพประกวดพร้อมคำบรรยาย ไปที่ สำนักโรคติดต่อโดยแมลง ๘๘/๒๑ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี วงเล็บมุมซองด้านล่าง “วาดภาพประกวด” ภายในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖  และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thaivbd.org และ http://www.ddc.moph.go.th

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: