ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมสมัครคัดเลือกเป็นลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ “งานวันแม่แห่งชาติ” ประจำปี ๒๕๕๖

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรีแจ้งเชิญชวนผู้สนใจได้ส่งเรื่องจริงของผู้มีคุณสมบัติเป็นลูกที่ดีมีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ เข้ารับการพิจารณาคัดเลือก เพื่อรับรางวัลโล่เกียรติคุณในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ คุณนงลักษณ์ รอมไธสง โทรศัพท์ ๐ ๒๓๕๔ ๗๕๓๓-๓๗  ต่อ ๒๐๒, ๑๑๙, และ ๐ ๒๓๕๔ ๗๕๒๘ หรือดาวโหลดแบบกรอกประวัติได้ที่ http://www.ncswt.or.th  หากสนใจสามารถส่งประวัติได้ที่ ประธานคณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ฯ สภาสังคมสงเคราะห์ ๒๕๗ ตึกมหิดล ถนนราชวิถี เขตราชเวที กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ ภายในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๖  ( แบบกรอกประวัติ)(หลักเกณฑ์การคัดเลือก)

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: