ขอเชิญร่วมเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Image

สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี ขอเชิญทุกท่านร่วมเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โดยเสด็จมาทรงเปิดอาคารหอประวัติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในวันจันทร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ บริเวณวัดเทวสังฆาราม (วัดเหนือ) ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมืองกาญจนบุรี และทูลเกล้าฯ ถวายเงินสมทบกองทุนหอพระประวัติฯ รายละ ๓๐,๐๐๐ บาท ได้เข้ารับพระราชทานของที่ระลึก โดยผู้ประสงค์เข้าเฝ้าฯ สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่กลุ่มอำนวยการ สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี ภายในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ และสามารถชำระเงินได้ดังนี้

๑. ชำระเงินสดได้ที่ งานการเงิน กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี
๒. โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่ ๙๘๑-๔-๔๗๑๐๕-๗ ชื่อบัญชี เงินทูลเกล้า โครงการก่อสร้างอาคารตหอพระประวัติฯ สมเด็จพระญาณสังวรฯ ” และส่งสำเนาใบโอนเงินธนาคาร พร้อมแจ้งชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ให้สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี ทางโทรสารหมายเลข ๐ ๓๔๕๑ ๑๗๗๘, ๐ ๓๔๖๒ ๒๗๙๑

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: