ขอเชิญร่วมโครงการ ๒๐๑๓ SEAMEO-Japan ESD Award ภายใต้หัวข้อการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมค่านิยมอันพึงประสงค์ (Values Education)

seameoองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian Ministers of Education Organization – SEAMEO) ร่วมกับกระทรวงศึกษา วัฒนธรรม การกีฬาและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี (MEXT) ของประเทศญี่ปุ่น, องค์การยูเนสโก สำนักงานเอเชียแฟซิฟิก และธนาคารโตเกียว มิตซูบิชิ ยูเจเอฟ จัดโครงการประกวดต้นแบบการปฏิบัติการที่ดีของโรงเรียนชื่อโครงการ “SEAMEO-Japan ESD Award” หรือ “การประกวดการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่างองค์การซีมีโอ และกระทรวงศึกษาธิการฯ ของประเทศญี่ปุ่น  ซึ่งในปี ๒๕๕๖ ได้กำหนดหัวข้อการประกวดคือ การจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมค่านิยมอันพึงประสงค์ หรือ Values Education มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการศึกษา เพื่อสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดีให้แก่นักเรียน ครู และชุมชนในท้องถิ่น  ซึ่ง สพฐ. เห็นว่าโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่มีประโยชน์ จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในสังกัดทราบ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  www.seameo.org และส่งข้อมูลโครงการเป็นภาษาอังกฤษ ภายในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖ (รายละเอียด) (แบบฟอร์ม)

สำนักงานเลขาธิการซีมีโอ
เลขที่ 920 ถ. สุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110 โทร 02-391 0144 กดต่อ 601 หรือ 0 / โทรสาร 02 381 2587
อีเมล์ – seameojapan.award@seameo.org

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: