ขอเชิญชวนเสนอข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาเสนอเป็นศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๖

sillapin56p2

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดทำโครงการศิลปินแห่งชาติเพื่อสรรหาและคัดเลือกศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่ทรงคุณค่าประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๖ และขอความร่วมมือจังหวัดกาญจนบุรีเสนอข้อมูลและผลงานศิลปิลที่เห็นสมควรเข้ารับการพิจารณาเป็นศิลปินแห่งชาติ   สพป.กาญจนบุรี เขต  ๑ จึงขอเชิญร่วมเสนอข้อมูลประวัติและผลงานของบุคคลที่เห็นสมควรยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ ในสาขาที่ต้องการเสนอ ตามแบบเสนอข้อมูลประวัติฯ เพื่อเสนอเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม โดยส่งผลงานโดยตรงได้ที่ หออัครศิลปิน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เลขที่ ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐ ภายในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ (ประกาศกรมฯ) (หลักเกณฑ์) (สาขาการแสดง) (ทัศนศิลป์) (สาขาวรรณศิลป์)

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: