โครงการประกวดภาพวาดระบายสี

index_02องค์การส่งเสริมกิจกรรมโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) จัดโครงการประกวดภาพวาดระบายสีในหัวข้อ “นม ร.ร.เสริมสร้างเด็กไทย เติบโตสมวัย สดใสแข็งแรง” เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนของรัฐบาล สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ จึงขอเชิญชวนโรงเรียนในสังกัดตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ประถมศึกษาปีที่ ๖ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว  โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.schoolmilkthai.com/main_mart1.php?mpage=news_show&news_no=18  รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ส่งภาพเข้าประกวดได้ที่ สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เลขที่ ๘๙/๒ อาคาร ๙ ชั้น ๑๔ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: