ขอเชิญร่วมส่งกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนเข้าประกวด ประจำปี ๒๕๕๖

กิจกรรมเยาวชนเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี ๒๕๕๖

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ในงานสัปดาวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี ๒๕๕๖ ขึ้นระหว่างวันที่ ๖-๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา

week2 week1

 

 

 

 

 

 

 

 

๑. การแข่งขันวาดภาพการ์ตูนและวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์(ระดับประถม,ม.ต้น,ม.ปลาย)
๒. การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ (ระดับประถม,ม.ต้น,ม.ปลาย)
๓. การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ (ระดับ ม.ต้น,ม.ปลาย)
๔ .การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (ระดับ ม.ต้น, ม.ปลาย)
๕. การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) (ระดับประถม, ม.ต้น)
๖. การประกวดกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์–SCG (ระดับ ม.ต้น)
๗. การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย (ระดับประถม)
๘. การประกวดและจัดนิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่-สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
๙. การประกวดโครงการรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย
๑๐. ค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชนช้างเผือกซิเมนต์ไทย (ระดับ ม.ต้น)
๑๑. ค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ (ระดับประถม, ม.ต้น, ม.ปลาย)

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: