ขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรมและพระราชทานเพลิงบิดา นางสาวพัฒนา อภิรัชตานนท์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล

พวงหรีดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ ขอแสดงความเสียใจกับนางสาวพัฒนา อภิรัชตานนท์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.กจ.๑ ที่สูญเสียบิดา พ.ต.พิจัย อภิรัชตานนท์ อย่างกระทันหัน  เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ และขอเรียนเชิญผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมฟังสวดพระอภิธรรม ระหว่าง ๒๕ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ ศาลา ๑ วัดเทวสังฆาราม (วัดเหนือ) และกำหนดพระราชทานเพลิง ในวันเสาร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๖.๐๐ น.

โฆษณา

วัดกาญจนบุรีเก่ารับมอบห้องประชุมฯ

29เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ นายสุริยันต์ กาญจนศิลป์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานรับมอบห้องประชุมพระ ราชรัตนวิมล จากพระราชรัตนวิมล เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี เจ้าอาวาสวัดกาญจนบุรีเก่า โดยมี นายจำนงค์ ยอดขำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ เป็นตัวแทนส่วนราชการ (โรงเรียน) รับมอบห้องประชุมฯจากรองผู้ว่า ราชการจังหวัดกาญจนบุรี ณ โรงเรียนวัดกาญจนบุรีเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งมีประชาชน ลูกศิษย์ และคณะครู นักเรียนโรงเรียนวัดกาญจนบุรีเก่าร่วมงาน ประสานงานโดยพระครูปริยัติคุณ และผอ.ภูมิพัฒน์ ภาคภูมิ สร้างถวายหลวงพ่อในโอกาสครบรอบ ๗๗ ปี งบประมาณ ๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท… พร้อมทั้งมีพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับผู้เกี่ยวข้องและมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนด้วย….//ขอบคุณภาพจาก ครูสรินยา นิลบุตร

This slideshow requires JavaScript.

กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ EDUCA 2013 ณ เมืองทองธานี

Workshop-Educa2013-001-001

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “เล่าความฝัน ปั้นให้เป็นความจริง”

ด้วยธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) สายการบินไทยแอร์เอเชีย บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ขอเชิญน้อง ๆ นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ (ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖) ร่วมโครงการ “เล่าความฝัน ปั้นให้เป็นจริง” โดยเขียนเล่าความฝันของตนเองส่งเข้าประกวด ความยาว ๑ หน้ากระดาษ A4 ผลงานของน้อง ๆ นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับสิทธิ์เดินทางเข้าสัมผัสประสบการณ์เรียนเล่นแสนสนุกนอกห้องเรียนที่ “คิดส์ซาเนีย กรุงเทพ” จำนวน ๓ วัน ๒ คืน ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๔ กันยายน ๒๕๕๖ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ๆ ใด  โดยสามารถส่งผลงานเข้าประกวดถึงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ ส่งผลงานไปที่ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ตู้ ปณ.๒๑๑๔ ที่ทำการไปรษณีย์บางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐ วงเล็บมุมซองด้านล่าง (โครงการเล่าความฝัน ปั้นให้เป็นความจริง” (รายละเอียด)

มอบรางวัล OBEC AWARDS ประจำปี ๒๕๕๖

IMG_5568
เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายจำนงค์ ยอดขำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ เป็นประธานมอบเกียรติบัตร และโล่ ยกย่องเชิดชูเกียรติ สำหรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ประจำปี ๒๕๕๕ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และรางวัลห้องสุมดดีเด่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี ๒๕๕๕ พร้อมทั้งเป็นประธานเปิดการประชุมการขยายผลการใช้งานระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับโรงเรียน (สำหรับผู้บริหารโรงเรียน) ณ ห้องสังขละบุรี โรงแรมริเวอร์แควกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี