โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจวัฒนธรรม

ด้วยแหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีชีวิตกรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ได้จัดโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจวัฒนธรรม ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เพื่อกระตุ้นและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของเด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป ในการพัฒนาตนเอง พัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ ผ่านกิจกรรมการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเยาวชนไทย ประจำปี ๒๕๕๖ หากสนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครดังแนบ (ใบสมัครพร้อมรายละเอียด) หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐๘-๔๙๑๙-๙๒๗๙ และ ๐๘-๗๔๘๙-๐๓๑๓

โฆษณา

โครงการ “ทุนสร้างคน สร้างบัณฑิต” รุ่นที่ ๑๖/๒๕๕๗ (มูลนิธิดำรงชัยธรรม)

ด้วยมูลนิธิดำรงชัยธรรม โดยนายไพบูลย์  ดำรงชัยธรรม ประธานกรรมการมูลนิธิฯ และประธานกรรมการ บริษัทจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้จัดตั้งมูลนิธิฯ มากว่า ๑๐ ปี โดยมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องจนจบปริญญาตรี ให้แก่เยาวชนไทยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เรียนดี ความประพฤติดี และมีความสามารถ ภายใต้โครงการ “ทุนสร้างคน สร้างบัณฑิต” และได้เปิดโครงการ “ทุนสร้างคน สร้างบัณฑิต” รุ่นที่ ๑๖/๒๕๕๗ โดยมอบทุน จำนวน ๓๐ ทุน แบ่งเป็นสายสามัญ ๑๘ ทุน และทุนสายอาชีพ ๑๒ ทุน โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามที่มูลนิธิฯ กำหนด และเปิดรับสมัครตั้งแต่เดือนสิงหาคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ รายละเอียดดังแนบ (ใบสมัครรับทุน)  หากสนใจ สามารถส่งใบสมัครพร้อมรายละเอียดได้ที่มูลนิธิดำรงชัยธรรม เลขที่ ๕๐ อาคาร จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส ถนนสุขุมวิท ๒๑ (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. ๑๐๑๑๐ หากมีข้อสงสัย ติดต่อ คุณนุจรี  บุญมานุช  โทรศัพท์ ๐-๒๖๖๙-๖๙๑๖ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลาทำงาน ๐๙.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.