แจกแท็บเล็ต ครู ป.๒

IMG_8942(๒๘ ต.ค.๕๖) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ โดยศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ ส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ให้กับครูชั้น ป.๒ พร้อมทั้งให้ความรู้ในการใช้เครื่องฯ ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ โดยมีนายชาลี สำรองทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ (รก.ผอ.ศูนย์ ICT) เป็นวิทยากรให้ความรู้

โฆษณา

เตรียมพร้อม “ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓” ระดับเขตพื้นที่ฯ

IMG_9008(๒๘ ต.ค.๕๖) นายมานิต วังบุญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ เป็นประธานประชุมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑

ข้าราชการ สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ ร่วมพิธีวางพวงมาลา “วันปิยมหาราช”

IMG_8836(๒๓ ต.ค.๕๖) นายยงยศ ทัศนะพยัคฆ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ นำบุคลากรในสังกัด ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี โดย นายสุริยันต์ กาญจนนิศิลป์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานในพิธี โอกาสนี้ยังมี สถานศึกษาในสังกัดนำคณะข้าราชการครู เข้าร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายบังคม เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระปิยมหาราช” ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประกวดภาพยนตร์สั้นเพื่อส่งเสริมประเพณีไทย

600350_536866103056941_222033171_n                   ด้วยคณะกรรมาธิการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา จะดำเนินโครงการ “ประกวดภาพยนตร์สั้นเพื่อส่งเสริมประเพณีไทย” เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทักษะต่อกลุ่มเยาวชนด้านงานผลิตภาพยนตร์สั้นให้สามารถรับใช้สังคมและประชาชนอย่างสร้างสรรค์และทันสถานการณ์ พร้อมทั้งใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ จึงขอเชิญชวนน้อง ๆ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น, ตอนปลาย, ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประกวดภาพยนตร์สั้นเพื่อส่งเสริมประเพณีไทย ในกรอบหัวข้อการประกวด “การส่งเสริมและฟื้นฟูประเพณีไทยในท้องถิ่น” ภาคกลางสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ที่ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ห้องสมุด ชั้น ๓ อาคารทำการ ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ วงเล็บมุมซอง “โครงการประกวดภาพยนตร์สั้นเพื่อส่งเสริมประเพณีไทย” คลิก  (รายละเอียดและใบสมัคร)

กาญจน์ ๑ คัดเลือกผู้รับรางวัล OBEC AWARDS

IMG_3410เช้านี้ (๑๘ ต.ค.๕๖) เวลา ๐๙.๓๐ น. นายมานิต วังบุญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกหน่วยงานและผู้ที่มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัล OBEC AWARDS ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ และในประชุมครั้งนี้ได้ได้มอบเกียรติบัตรให้กับผู้ที่นำเสนอวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practices) โดยมอบให้กับประธานเครือข่ายฯ เป็นผู้รับมอบแทน (ดาวโหลดรูปภาพเพิ่มเติม)

ขอเชิญร่วมแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานฯ

math-56ขอเชิญนักเรียนสมัครเข้าร่วมแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนสิรินธราชวิทยาลัย และโรงเรียนที่เป็นศูนย์สอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนนักเรียนที่มีความสามารถทางคณิตศาสตร์ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่  ๒๓ สิงหาคม – ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖   รายละเอียดดังแนบ (ประกาศโรงเรียนสิรินธร) (ระเบียบการแข่งขัน) (ใบสมัคร) (แบบรายงานจำนวนนักเรียนที่สมัคร) (บัตรประจำตัวผู้สมัคร)

ประชุม ผอ.เขตฯ ทั่วประเทศ

1375160_503265219769740_931111667_n1375712_208245619356686_1651225934_n1385436_208245602690021_1018368871_nนายมานิต วังบุญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ มหานาค