คณะศึกษาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก

sp_logoคณะศึกษาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก โครงการภาคพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยรับสมัครรอบที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ พ.ย.๕๖ – ๑๒ ม.ค. ๕๗  สามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์บัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ระหว่างอาคาร ๒ และอาคาร ๓ คณะศึกษาศาสตร์ทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ยกเว้นวันพุธและวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือหากสมัครทางไปรษณีย์ ผู้สมัครต้องส่งหลักฐานการสมัครที่ถูกต้องและครบถ้วน ส่งมาที่ศนย์บัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ ตู้ ปณ.๑๐๗๖ ปทฝ.เกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๓ โดยลงทะเบียนแบบตอบรับและวันที่ประทับตราจากไปรษณีย์ต้นทาง ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ หากพ้นกำหนดดังกล่าวผู้สมัครจะต้องดำเนินการสมัครด้วยตนเอง หากผู้สมัครส่งหลักฐานทางไปรษณีย์หลังจากวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ จะถือว่าสละสิทธิ์ในการสมัคร  ***สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ htpp://www.isc.edu.ku.ac.th/specialprogram/

 

โฆษณา

ทบทวนการใช้งานระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) ของ สพฐ.

111เมื่อวันพุธที่ ๒๗ พ.ย ๕๖  เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอนันต์ กัลปะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ เป็นประธานทบทวนการใช้งานระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) ของ สพฐ. ที่ต้องนำไปใช้ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่ง ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ โดยในรอบเช้านี้เป็นของกลุ่มบริหารงานบุคคล, กลุ่มนิเทศฯ และกลุ่มงานการเงินฯ ส่วนรอบบ่าย เป็นของกลุ่มอำนวยการ, ส่งเสริมการจัดการศึกษา, กลุ่มนโยบายและแผน และการเงินที่เหลือ

This slideshow requires JavaScript.

Morning Brief

1471771_556599767750241_1116214347_nวันนี้ (๒๖ พ.ย.๕๖) เวลา ๐๘.๓๐ น. นายอนันต์ กัลปะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ เป็นประธานการประชุมมอร์นิ่งบริฟ (Morning Brief) ทุกวันอังคาร ณ ห้องประชุม ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ เพื่อ ชี้แจง ทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนา และความก้าวหน้าในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของสำนักงานทุกกลุ่ม ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของทุกคนในหน่วยงานเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการจัดการสำนักงานและสถานศึกษาในสังกัด

This slideshow requires JavaScript.

พระราชทานเพลิงศพ พระครูกิตติ กาญจนโสภณ เจ้าอาวาสวัดหนองปลิง

1463105_556318994444985_117249660_n          เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๔ พ.ย. ๒๕๕๖ นายอนันต์ กัลปะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพพระครูกิตติกาญจนโสภณ เจ้าอาวาสวัดหนองปลิง อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธาน

ย้อนอดีตความทรงจำ มากล้ำเกินคำขอบคุณ ครูกาญจน์ ๕๖

1471252_556303044446580_1014140281_nเมื่อวันเสาร์ที่ ๒๓ พ.ย. ๕๖ นายอนันต์ กัลปะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ ร่วมเป็นเกียรติในงานย้อนอดีตความทรงจำ มากล้ำเกินคำขอบคุณ “ครูกาญจน์ ๕๖” ณ บ้านพัก ผอ.สะอาด ทั่นเส้ง ผอ.กองการศึกษาฯ อบจ.กาญจนบุรี ตำบลพังตรุ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี // ขอบคุณภาพจาก มติกาญจน์นิวส์ ออนไลน์

ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ ๒๕๕๗

This slideshow requires JavaScript.

วันนี้ (๒๐ พ.ย.๕๖) นายอนันต์ กัลปะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ ณ ห้องประชุมโรงแรม HOTEL KAN Riverside In Kanchanaburi อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

บันทึกเทป “วันพ่อแห่งชาติ”

This slideshow requires JavaScript.

เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ย.๕๖  เวลา ๐๙.๕๐ น. นายอนันต์ กัลปะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ เป็นประธานนำคณะข้าราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ ร่วมบันทึกเทปฯ ถวายพระพรเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช วันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวามหาราช ณ ห้องแสดงใหญ่ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรี (ช่อง ๑๑)