คณะศึกษาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก

sp_logoคณะศึกษาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก โครงการภาคพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยรับสมัครรอบที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ พ.ย.๕๖ – ๑๒ ม.ค. ๕๗  สามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์บัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ระหว่างอาคาร ๒ และอาคาร ๓ คณะศึกษาศาสตร์ทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ยกเว้นวันพุธและวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือหากสมัครทางไปรษณีย์ ผู้สมัครต้องส่งหลักฐานการสมัครที่ถูกต้องและครบถ้วน ส่งมาที่ศนย์บัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ ตู้ ปณ.๑๐๗๖ ปทฝ.เกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๓ โดยลงทะเบียนแบบตอบรับและวันที่ประทับตราจากไปรษณีย์ต้นทาง ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ หากพ้นกำหนดดังกล่าวผู้สมัครจะต้องดำเนินการสมัครด้วยตนเอง หากผู้สมัครส่งหลักฐานทางไปรษณีย์หลังจากวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ จะถือว่าสละสิทธิ์ในการสมัคร  ***สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ htpp://www.isc.edu.ku.ac.th/specialprogram/

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: