Morning Brief

IMG_4535

นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุม Morning Brief ของสำนักงานฯ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ แนวทางการปฏิบัติการ พร้อมทั้งข้อราชการที่ผ่านมา โดยมี รองผู้อำนวยการเขตฯ และ ผอ.กลุ่มทุกกลุ่มเข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 2 สพป.กาญจนบุรี เขต 1

This slideshow requires JavaScript.

โฆษณา

ขอเชิญผู้สนใจ เข้ารับการอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ และวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

714254-topic-ix-0ข่าวประชาสัมพันธ์ !!…สำนักงานลูกเสือจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับโรงเรียนบ้านวังลาน และโรงเรียนบ้านจันอุย ขอเชิญผู้สนใจ เข้ารับการอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ และวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระหว่างวันที่ 1 – 7 เมษายน 2557 ณ ค่ายลูกเสือชนะสงคราม ( ตรงวัดถ้ำเขาปูน) ตำบลหนองหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี สนใจสมัครได้ที่ นายเอนก อำนวย 081-9415109 ผู้อำนวยการฝึก หรือ นายพีรฉัตร น้อยเคียง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจันอุย 081-9424062 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2557 รับจำนวนจำกัด ค่าลงทะเบียน คนละ 1,800 บาท

สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ตรวจสนามสอบ O-NET

IMG_7795เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 57 นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เข้าตรวจเยี่ยมสนามสนอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 7 โรงเรียน ดังนี้ 1. อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 2. อนุบาลกาญจนบุรี 3. โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 4. บ้านวังลาน 5. บ้านพุเลียบ 6.วัดลาดหญ้าฯ และ 7.บ้านหนองสองตอน ผลปรากฎว่า เรียบร้อยดีทุกสนาม ส่วนสนามอื่น ๆ ที่ไม่ได้ไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ก็ดำเนินการเรียบร้อยดีทุกสนาม เช่นกัน

This slideshow requires JavaScript.