Morning Brief

IMG_4535

นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุม Morning Brief ของสำนักงานฯ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ แนวทางการปฏิบัติการ พร้อมทั้งข้อราชการที่ผ่านมา โดยมี รองผู้อำนวยการเขตฯ และ ผอ.กลุ่มทุกกลุ่มเข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 2 สพป.กาญจนบุรี เขต 1

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: