สอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2557

logo

(ใบสมัครสอบแขงขันความสามารถทางคณิตศาสตร ระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 5)

สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ขอเชิญน้อง ๆ นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 สมัครสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 25 ธันวาคม 2557 โดยชำระค่าสมัครคนละ 100 บาท พร้อมแนบใบสมัคร และบัตรประจำตัวสอบที่ติดรูปถ่าย พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน

การชำระเงิน     1. ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย ประเภทออมทรัพย์ สาขาลาดพร้าว 25 ชื่อบัญชี  สมาคมครูคณิตศาสตร์ประถมศึกษา เลขที่บัญชี 045-2-05945-4
2. ส่งใบสมัคร และบัตรประจำตัวสอบที่ติดรูปถ่าย (ส่วนของสมาคม) สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) และหลักฐานการชำระค่าสมัครสอบ (ใบPay in) ไปยัง สมาคมครูคณิตศาสตร์ประถมศึกษา เลขที่ 9/99 อาคารแม็ค ลาดพร้าว 38 ถนนลาดพร้าว  แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือ scan เอกสารและส่งไฟล์มายัง E-mail : tdtraining@gmail.com
การลงทะเบียนสอบ ให้นักเรียนลงทะเบียนที่หน้าห้องสอบ ณ สถานที่สอบ โรงเรียนพญาไท ถนนศรีอยุธยา โดยแสดงบัตรประจำตัวสอบที่ติดรูปถ่าย และสามารถดูรายชื่อได้ทาง www.apt4kru.org/math/, http://www.facebook.com/apt.math หรือบริเวณด้านหน้าของสถานที่สอบ

รายละเอียดการแข่งขัน

1)      กำหนดวันแข่งขันในอาทิตย์วันที่ 11  มกราคม 2558  เวลา 9.00 น.-11.00 น.

2)      ประกาศผลการแข่งขัน และพิธีมอบรางวัล ในวันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม 2558 เวลา 13.30 น.

3)      สถานที่สอบแข่งขัน ณ โรงเรียนพญาไท ถนนศรีอยุธยา

4)      หากผู้เข้าแข่งขันได้คะแนนเป็นอันดับ 1,2 หรือ 3 มีคะแนนเท่ากัน จะต้องสอบเพื่อหาผู้ได้อันดับละ 1 คน อีกครั้ง

5)    ผู้ที่มีคะแนนสอบสูงสุด 23 คนแรก ถือเป็นผู้ได้รับรางวัล

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0  2512  0661 ต่อ 3912

 

 

 

โฆษณา

ผอ.สพป.กจ.1 ร่วมประชุมติดตามการบริหารงบประมาณ ปี 57

123 4 5 6 7 8 9

นายอนันต์  กัลปะ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ร่วมประชุมสัมมนาติดตามการบริหารงบประมาณ ปีการศึกษา 2557 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันพุธที่ 25 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กทม. โดยมีผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมประชุม…