Download แผ่นป้าย ไวนิล โปสเตอร์ รณรงค์ค่านิยม 12 ประการ

 

 

618497
เรียน: ผอ.สพป./ผอ.สพม./ผอ.สถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทั่วไป
เรื่อง: Download แผ่นป้าย ไวนิล โปสเตอร์ รณรงค์ค่านิยม 12 ประการ
ค่านิยม 12 ประการที่ใช้ในการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์
โฆษณา

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรครูสมาธิ

1405694847

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดผู้สนใจสมัครเรียนหลักสูตรครูสมาธิ โดยสถาบันพลังจิตตานุภาพ 58 วัดสิริกาญจนาราม ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ได้เปิดดำเนินการสอนหลักสูตรครูสมาธิ ของพระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพลังจิตแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ ให้มีความรู้ที่ถูกตด้องในการปฏิบัติสามาธิ ใช้เวลาในการเรียน 6 เดือน (200 ชั่วโมง) เรียนทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ โดยสถาบันพลังจิตตานุภาพ 58 วัดสิริกาญจนาราม จะเปิดรับสมัครผู้สนใจตั้งแต่บัดนี้ และกำหนดปฐมนิเทศและทำพิธีไหว้ครู ในวันที่ 10 สิงหาคม 2557 เวลา 08.30 น. ณ สถาบันพลังจิตตานุภาพ 58 วัดสิริกาญจนาราม ต.ท่ามะขาม จ.กาญจนบุรี โทรศัพท์ 08-9122-6292, 08-1736-6244, 08-4118-0263

1403010910 1403010926

โรงเรียนสุจริต

IMG_9921

นายอนันต์ กัลปะ ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดค่ายเสริมสร้างคุณธรรม – จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” ในวันที่ 21 กรกฎาคม2557 ณ ค่ายลูกเสือท่าเสด็จ อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี มีนักเรียน จำนวน 150 คน จาก 15 โรงเรียน และมี นายยงยศ ทัศนะพยัคฆ์ รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต1 กล่าวรายงาน พร้อมมี นายโอภาส ต้นทอง รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 และผู้บริหารโรงเรียน จาก 15 โรงเรียน ร่วมงานด้วย

 

This slideshow requires JavaScript.
ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗

1

นายอนันต์  กัลปะ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ โดยมี ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานการประชุมในครั้งนี้…ภาพข่าวโดย : ชมกมล หาพันนา นักประชาสัมพันธ์ สพป.กทม.

This slideshow requires JavaScript.

นักเรียนดรุณากาญจนบุรี “เจ๋ง” คว้ารางวัลเหรียญทองคณิตศาสตร์โลก

1

สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง กับ “น้องแทน” เด็กชายปพณ ละเภท ที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับ โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี และ ประเทศไทยของเรา  ที่ได้รับรางวัล เหรียญทอง ประเภทบุคคล และ ประเภททีม ในการแข่งขันคณิตศาสตร์ประถมโลก ระดับประถมศึกษา : Po Leung kuk Primary Mathematics World Contest 2014 (PMWC 2014) ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 11 – 18 กรกฎาคม 2557