คำกลอนค่านิยม 12 ประการ

คำกลอนค่านิยม 12 ประการ

คำกลอนค่านิยม 12 ประการ จากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งให้ทุกเขตพื้นที่ เผยแพร่ ให้นักเรียน ท่องเป็นบทอาขยาน และให้โรงเรียนจัดประกวดอ่านเป็นทำนองเสนาะ ประกวดคัดลายมือ หรือจัดเป็นกิจกรรมอื่นตามความเหมาะสม (ภาพโดยคุณครูศิริ ไชยช่อฟ้า โรงเรียนบ้านปางปุก อำเภอสองแคว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2)

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: