ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการเด็กไทยกับไอที “ค่านิยมไทย สร้างสังคมไทยเป็นสุข” (เด็กไทยกับไอที ปี ๒)

poster-dekit2-final_1.

ขอเชิญโรงเรียนในสังกัดสมัครเข้าร่วมโครงการเด็กไทยกับไอที “ค่านิยมไทย สร้างสังคมไทยเป็นสุข” (เด็กไทยกับไอที ปี ๒) ตามนโยบายสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง โดยการสร้างคนในชาติให้มีค่านิยมไทย ๑๒ ประการ เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมและจิตสำนึกที่ดีงามให้กับคนในชาติ โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ส่งเสริมพื้นที่สร้างสรรค์ และสร้างภูมิคุ้มกันด้านการรู้เท่าทันสื่อไอทีให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป โดยสามารถสมัครโครงการได้ที่ สำนักเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ชั้น ๑๘ เลขที่ ๖๖๖ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพ 10700 สอบถามรายละเอียดที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๒๒ ๘๘๔๘ หรือ โทร ๑๗๖๕ สายด่วนวัฒนธรรม   (แบบฟอร์มการส่งผลงานประกวดคลิปวิดีโอเด็กไทยกับไอที)  (รายละเอียดการส่งผลงานเข้าประกวดเด็กไทยกับไอที)

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: