การจัดประกวดวาดภาพวันครู เนื่องในโอกาสวันครู พ.ศ.2558

ksp

ด้วยคุรุสภา โดยคณะกรรมการจัดงานวันครู พ.ศ. 2558  จัดให้มีการประกวดวาดภาพ เนื่องในโอกาสวันครู พ.ศ. 2558   วันที่ 16 มกราคม เพื่อส่งเสริมให้เห็นความสำคัญและคุณค่าของครู และระลึกถึงพระคุณของครู ดังรายละเอียดที่ปรากฏในประกาศฯ ที่แนบมาพร้อมนี้

ในการนี้ งานประชาสัมพันธ์ สพป.กาญจนบุรี เขต 1  จึงใคร่ขอประชาสัมพันธ์ข่าวการประกวดวาดภาพเนื่องในโอกาสวันครู พ.ศ. 2558  รายละเอียดตามประกาศคณะอนุกรรมการจัดประกวดวาดภาพวันครูฯ  สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2557  ในวันและเวลาราชการ  สมัครทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง  สำนักยกย่องเชิดชูเกียรติวิชาชีพ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร 10300 โดยวงเล็บมุมซองว่า “ประกวดวาดภาพ” หากส่งทางไปรษณีย์จะถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ปลายทางเป็นสำคัญ  ดาวน์โหลด  (ประกาศและใบสมัคร)

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: