ขอเชิญร่วมส่งข้อเสนอโครงการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเพื่อการสนับสนุนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ด้วยกรมภาพภูมิปัญญามส่งเสริมวัฒนธรรมได้ดำเนินโครงการรวบรมและจัดเก็บข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน กลุ่มบุคคล และปัจเจกชน ในการสืบทอดและสงวนรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมให้ยั่งยืน และได้จัดทำประกาศรับข้อเสนอโครงการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เพื่อสนับสนุนงบประมาณแก่ผู้ที่สนใจ ดำเนินโครงการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม กำหนดรับข้อเสนอโครงการฯ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2557  หากสนใจ สามารถยื่นข้อเสนอโครงการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนาธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือการจัดทำข้อเสนอโครงการฯ และยื่นข้อเสนอโครงการได้ที่กลุ่มไทยศึกษา สถาบันวัฒนธรรมศึกษา กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร. 0 2247 0028 ต่อ 4206, 5042 หรือ Download ได้ที่ http://www.culture.go.th  หรือได้ Download 1.(ประกาศการรับข้อเสนอ)  2.(ข้อเสนอโครงการ) 3. (คู่มือการจัดท าข้อเสนอโครงการในการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล)

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: