ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนน

วันรำลึกด้วยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดกาญจนบุรีได้กำหนดจัดนิทรรศการวันรำลึกถึงผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนฯ ระหว่างวันที่ 16 – 30 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนน เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนนและกระตุ้นเตือนให้ประชาชนเกิดความตระหนักถึงความสูญเสียที่เกิดจากอุบัติเหตุทางถนน รายละเอียดดังแนบ

โฆษณา

ขอเชิญร่วมงาน “มหกรรมดนตรีมัธยมศึกษา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” (Melodies of the KING)

obecขอเชิญข้าราชการ ครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป ร่วมงาน”มหกรรมดนตรีมัธยมศึกษา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” (Melodies of the KING) เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ในระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้เป็นที่ปรากฎ ตลอดจนเพื่อให้คณะข้าราชการครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป ได้น้อมรำบึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยกำหนดรูปแบบการจัดงาน ๒ ส่วนคือ การแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ, นิทรรศการของ สพฐ. ที่เกี่ยวข้องกับศูนย์บ่มเพาะและพัฒนาอัจฉริยภาพทางด้านดนตรี นาฏศิลป์ และทัศนศิลป์ รวมทั้งจัดการแสดงมหกรรมดนตรีของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาประกอบด้วย ดนตรีไทย นาฏศิลป์ ดนตรีลูกทุ่ง ดุริยางค์สากล และการขับร้องประสานเสียง โดยมี พลเรือเอก ณรงค์  พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ ห้องเจ้าพระยา ชั้น ๒ หอประชุมกองทัพเรือ และ พลเอกสุรเชษฐ์  ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมการแสดงในวันศุกร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ เวทีริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณหอประชุมกองทัพเรือ

ดาวน์โหลดไฟล์เพลงค่านิยม 12ประการ

เพลงค่านิยม12 ประการ

ดาวโหลดเพลงค่านิยม 12 ประการ