ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนน

วันรำลึกด้วยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดกาญจนบุรีได้กำหนดจัดนิทรรศการวันรำลึกถึงผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนฯ ระหว่างวันที่ 16 – 30 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนน เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนนและกระตุ้นเตือนให้ประชาชนเกิดความตระหนักถึงความสูญเสียที่เกิดจากอุบัติเหตุทางถนน รายละเอียดดังแนบ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: