สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีพิเศษฯ

สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วยกรณีพิเศษฯ

1. ประกาศ

2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ

3. รายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์สอบ

4. ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์สอบ (เพิ่มเติม)

โฆษณา

สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สถานศึกษาและรอง ผอ.สถานศึกษา

สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา อ่านรายละเอียดดังแนบ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรองและผอ.

สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ

ปฏิทินสอบใหม่ วิชาเอก

1. ประกาศรับสมัคร
2. ตำแหน่งว่างแนบท้ายประกาศ
3
หลักสูตรแนบท้ายหลักเกณฑ์
4. องค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด
5. รายละเอียดคุณวุฒิ
6
ใบสมัคร

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมประกวดคำขวัญและบทร้อยกรองส่งเสริมพระพุทธศาสนา

monkด้วย กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดการประกวดคำขวัญและบทร้อยกรองส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก และวันอัฐมีบูชา ๒๕๕๘ โดยส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้  ถึง ๑๙ เมษายน ๒๕๕๘  หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา โทร. ๐๒๖๒๘๖๓๙๘

2558-02-03 09-48-55_00082558-02-03 09-50-23_00092558-02-03 09-51-24_0010

ขอเชิญร่วมโครงการ ซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต ปีที่ 3

samsung

ด้วยบริษัทไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ร่วมกับ สพฐ. จัดทำโครงการ ซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนนำความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการเรียนรู้ พัฒนาทักษะทางการศึกษาแห่งศตวรรษที่ 21 โดยมีโรงเรียนนำร่องไปแล้ว จำนวน 25 โรงเรียนนั้น
บัดนี้บริษัทไทยซัมซุงอิเลคโทรนิคส์ จำกัด เปิดรับสมัครโรงเรียนเพื่อเข้าร่วมรับการคัดเลือกเข้าโครงการซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต ปีที่ 3 งานประชาสัมพันธ์ จึงขอประชาสัมพันธ์โครงการไปยังโรงเรียน เพื่อสมัครเข้ารับการคัดเลือกร่วมโครงการ โดยสามารถส่งใบตอบรับเพื่อแสดงความประสงค์ที่เข้าร่วมโครงการฯ ไปยัง บริษัทสยามเมนทิส จำกัด อาคารบุปผจิต ชั้น 11 เอ 2 เลขที่ 20 สาทรเหนือ สีสม บางรัก กรุงเทพฯ 10500 หรืออีเมล์ contact@samsungslc.org ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 633 9950 หรือ 088 022 6218

คุณสมบัติ

เกณฑ์ในการคัดเลือกโรงเรียน

sam58-3

การสำรวจความเห็นต่อการปรับปรุง แก้ไขกฎหมายการฌาปนกิจสงเคราะห์

สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ขอความร่วมมือทุกท่านร่วมกรอกแบบสำรวจความเห็นต่อการปรับปรุง แก้ไขกฎหมายการฌาปนกิจสงเคราะห์ และสามารถส่งแบบสำรวจความเห็นไปยัง กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กทม. 10300 ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 (ดาวน์โหลด)