สารนายกรัฐมนตรี เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2558

สงกรานต์
สารนายกรัฐมนตรี เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2558
สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ขอประชาสัมพันธ์สารนายกรัฐมนตรี เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2558 เพื่อสืบสานคุณค่าประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2558 เพื่อเป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานในทิศทางที่ถูกต้อง ส่งผลให้เกิดการเผยแพร่และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย ให้ประชาชนได้มีโอกาสรับรู้และเข้าใจในคุณค่าสาระ ที่สำคัญของวัฒนธรรมประเพณี สามารถสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรมให้แก่เด็กและเยาวชน ไม่ก่อให้เกิดพฤติกรรมที่เบี่ยงเบน อีกทั้งยังเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศ และส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอันจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลได้อีกทางหนึ่ง

2558-04-09 16-26-54_0018 2558-04-09 16-28-09_0019

โฆษณา

สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์และไม่มีสิทธ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2558

สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์และไม่มีสิทธ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2558.

สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์และไม่มีสิทธ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2558

ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2558 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2558 และได้ดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันระหว่างวันที่ 23 – 29 มีนาคม 2558 นั้น
บัดนี้ การรับสมัครสอบแข่งขันได้เสร็จสิ้นแล้ว และได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้สมัครสอบแข่งขันแล้ว ปรากฎว่ามีผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน และไม่มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันตามบัญชีรายชื่อดังแนบ (ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและไม่มีสิทธิ์สอบ ภาค ก.)