20 ปี โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา ระดับประเทศ ประจำ ปี 2558 ในหัวข้อ “วิทยาศาสตร์ เพื่อชีวิต”

Head_Science_Kids_Project_2558

20 ปี โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา ระดับประเทศ ประจำ ปี 2558 ในหัวข้อ “วิทยาศาสตร์ เพื่อชีวิต”

อ่านรายละเอียดโครการ (คลิกที่นี่)

ติดตามรายละเอียดความคืบหน้าของโครงการ ได้ที่ www.trueplookpanya.com/

โฆษณา

BBL WORKSHOP 23 – 24 พฤษภาคม 2558

BBL WORKSHOP 23 – 24 พฤษภาคม 2558.

BBL WORKSHOP 23 – 24 พฤษภาคม 2558

bblani

วีดิทัศน์บันทึกรายการ การประชุมทางไกล
โครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี ตามแนวทางพัฒนาสมอง BBL
วันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2558

http://www.dlthailand.com/bblworkshop

เผยแพร่สรุปผลการสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชนระดับจังหวัด (การประชุมใหญ่) ของงานบริหารที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเป็นไปได้้ในการเชื่อมต่อทางรถไฟระหว่างท่าเรือแหลมฉบัง-ท่าเทียบเรือน้ำลึกทวาย

ตามที่การรถไฟแห่งประเทสไทย ได้ว่างจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการเชื่อมต่อทางรถไฟระหว่างท่าเรือแหลมฉบัง-ท่าเรือน้ำลึกทวาย ในการดำเนินการดังกล่าว การรถไฟฯ ได้เห็นความสำคัญของการมีส่วนร่มของประชาชนในพื้นที่โครงการ ตลอดจนส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อันจะเอื้อประโยชน์สูงสุดในการดำเนินงานศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบื้องต้นของโครงการ จึงจัดให้มีการสัมมนารับฟังความคิดเห้นของประชาชนระดับจังหวัด (ประชุมใหญ่) และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการ จึงขอเผยแพร่สรุปผลการสัมนา่ดังกล่าวต่อไป

(สรุปผลการสัมมนา)

กาญจน์ 1 รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ 4 อัตรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ขอประชาสัมพันธ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ จำนวน 4 อัตรา ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สพป.กาญจนบุรี เขต 1

ภาพนิ่ง1 ภาพนิ่ง2