ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นในการคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด

          ด้วยจังหวัดกาญจนบุรีแจ้งว่า ได้รับแจ้งจากศาลปกครองให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคคลในวงการกฎหมายและการบริหารราชการแผ่นดินให้ข้อคิดเห็นเกี่ยกับผู้สมัครที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด

          สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ จึงขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่มีความรู้ทางกฎหมายและการบริหารราชการแผ่นดิน ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานศาลปกครอง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘  และสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ (คลิ๊กที่นี่)

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: