“ฺBike for Mom 2015 ปั่นเพื่อแม่”

สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ ขอเชิญข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ “Bike for Mom 2015 ปั่นเพื่อแม่” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พสกนิกรได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ และร่วมแสดงออกของประชาชนถึงความรักที่มีต่อแม่ และแม่ของแผ่นดิน และร่วมออกกำลังกายทำให้สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงและเสริมความความสามัคคีของคนในชาติ

โฆษณา