***ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี** ..เรื่องการเปลี่ยนแปลงเส้นทางจักรยานกิจกรรม “BIKE FOR MOM ปั่นเพื่อแม่”

bike for mom bike1

***ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี**
..เรื่องการเปลี่ยนแปลงเส้นทางจักรยานกิจกรรม “BIKE FOR MOM ปั่นเพื่อแม่”
…เนื่องจากจังหวัดกาญจนบุรีได้สำรวจเส้นทางเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ร่วมกิจกรรมพบว่าเส้นทางที่กำหนด ช่วงแก่งเส้นได้มีการก่อสร้างขยายความกว้างคันทางเพื่อเพิ่มช่องจราจรจาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร ซึ่งเป็นทางหลวงที่อยู่ในช่วงผู้รับเหมากำลังเข้ามาดำเนินการปรับปรุง จังหวัดพิจารณาเห็นว่าการใช้เส้นทางในช่วงดังกล่าว อาจไม่ได้รับความสะดวกและปลอดภัยเพียงพอต่อกิจกรรม ประกอบกับเป็นช่วงฤดูฝน จังหวัดกาญจนบุรีจึงขอปรับเส้นทางจากเดิม….ตั้งแต่แยกแก่งเสี้ยนเลี้ยวขวาถึงกรมทหารราบที่ 29 – สนามกีฬา ปรับเปลี่ยนเป็นแยกแก่งเสี้ยนเลี้ยวซ้ายถึงศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งรวมระยะทางทั้งสิ้น 28 กิโลเมตร…แจ้งเวียนมาเพื่อให้ทราบกันคะ

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: