“ผู้ว่ากาญจน์….ขานข่าว”

ผู้ว่าพบประชาชน

ขอเชิญร่วมรับฟัง รายการ “ผู้ว่ากาญจน์…ขานข่าว” ออกอากาศทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 06.00- 07.00 น ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรี เอ.เอ็ม.สเตอริโอ 558 กฮ. เริ่มในวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป สำหรับรูปแบบรายการ เป็นรายการสนทนา ความยาว 50 นาที โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นผู้ดำเนินรายการหลัก พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการร่วมในรายการ มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับนโยบายการดำเนินงานของส่วนงานต่างๆ ความรู้เกี่ยวกับการเกษตร และด้านอื่นๆ ให้ประชาชนได้รับทราบ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งประชาชนสามารถร่วมแสดงความคิดเห็น แจ้งเรื่องราวต่างๆ ผ่านรายการได้ที่ 034-520744-5 หรือส่งจดหมายโดยตรงถึง นายศักดิ์ สมบุญโต ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ศาลากลางจังหวัดฯ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000

โฆษณา