ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการรวมพลังเด็กไทยใส่ใจรักษ์สิ่งแวดล้อม

01

ขอเชิญโรงเรียนในสังกัด สมัครเข้าร่วมโครงการเด็กไทยใส่ใจรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน (ประกวดธนาคารขยะรีไซเคิล) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 มีนาคม 2559 โดยขยายเวลาจากเดิม สมัครได้ที่ คุณรพีพร สิงห์เจริญ นักวิชาการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1

This slideshow requires JavaScript.

โฆษณา

ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนบ้านถ้ำ เนื่องจากบ้านพักอาศัยถูกไฟไหม้เสียหายหมดทั้งหลัง พร้อมทั้งมอบเงินช่วยเหลือนักเรียนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และเป็นขวัญกำลังใจแก่นักเรียน

วันที่ 2 มีนาคม 2559 นายอนันต์ กัลปะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 นายศุภชัย มากสมบูรณ์ นายชนินทร์ แสงแก้ว นายยงยุทธ พรานขุน นายยงยศ ทัศนะพยัคฆ์ นายบุญ โพธิ์วุฒินุกูล นายศิริวุฒิ สามนปาล นายโอภาส ต้นทอง รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 นายประชา แพรไพศาล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถ้ำ เจ้าหน้าที่ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน และมอบเงินช่วยเหลือนักเรียน พร้อมด้วยเงินบริจาคที่ได้รับการบริจาคจากเจ้าหน้าที่ในเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนในสังกัดที่ส่งผ่านทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จำนวนจำนวน 42,620 บาท ให้แก่ เด็กชายอิทธิพล ดอนบุญไทย และเด็กหญิงฟ้าใส กลิ่นหอม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านถ้ำ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี เนื่องจากบ้านพักอาศัยถูกไฟไหม้เสียหายหมดทั้งหลัง เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และเป็นขวัญกำลังใจแก่นักเรียน พร้อมการรับทราบข้อมูลในการให้การช่วยเหลือในโอกาสต่อไป
สำหรับการช่วยเหลือครอบครัวเด็กนักเรียนดังกล่าว ในเบื้องต้นทางผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี และเหล่ากาชาตจังหวัดกาญจนบุรี ได้ช่วยเหลือในเบื้องต้นไปแล้ว ทั้งนี้ หากผู้ใดประสงค์จะช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนที่ถูกไฟไหม้ ไม่ว่าจะเป็นเงินสด หรือข้าวของเครื่องใช้ สามารถติดต่อบริจาคได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.กาญจนบุรี เขต 1 โทรศัพท์ 0-3456-4330