ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการรวมพลังเด็กไทยใส่ใจรักษ์สิ่งแวดล้อม

01

ขอเชิญโรงเรียนในสังกัด สมัครเข้าร่วมโครงการเด็กไทยใส่ใจรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน (ประกวดธนาคารขยะรีไซเคิล) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 มีนาคม 2559 โดยขยายเวลาจากเดิม สมัครได้ที่ คุณรพีพร สิงห์เจริญ นักวิชาการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1

This slideshow requires JavaScript.

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: